Javascript is uitgeschakeld in uw browser. Deze website gebruikt javascript voor alle zoek en filter functionaliteit. Zet javascript aan voor de beste gebruikers ervaring.

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. Finparts is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.”

Tevens is het mogelijk dat de op deze site getoonde afbeeldingen, maten, gewichten en prijzen af kunnen wijken van de werkelijkheid. De gegevens op deze website kunnen dan ook zonder aankondiging worden gewijzigd.  Aan de inhoud hiervan kan dan ook geen enkel recht ontleend worden door wie dan ook.

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Finparts. Zonder schriftelijke toestemming van Finparts is het niet toegestaan deze website, of enig onderdeel hiervan, voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.”

Finparts.nl

Jaap Bijzerweg 18.1
3446 CR Woerden
Holland
Tel:  0255-519919
Fax: 0255-514567